123564

Welkom

De ds. G.H. Kerstenschool staat voor reformatorisch onderwijs, dat gegrond is op Gods onfeilbaar Woord en de drie Formulieren van Enigheid.

We willen u met onze website een indruk geven van onze school en het onderwijs dat aan onze kinderen gegeven wordt.

We hopen dat deze website voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid tussen school en ouders vanuit de drieslag: Kerk, Gezin en School.

Schoolgids aanvragen Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke

U kunt onze schoolgids aanvragen via de website. In het kader van de privacywetgeving vragen wij u naar de reden voor het aanvragen van onze schoolgids. U ontvangt de schoolgids per e-mail of u kunt hem afhalen bij onze secretaresse.

Klik hier om de schoolgids aan te vragen