123564

Welkom

De ds. G.H. Kerstenschool staat voor reformatorisch onderwijs, dat gegrond is op Gods onfeilbaar Woord en de drie Formulieren van Enigheid.

We willen u met onze website een indruk geven van onze school en het onderwijs dat aan onze kinderen gegeven wordt.

We hopen dat deze website voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid tussen school en ouders vanuit de drieslag: Kerk, Gezin en School.