123564

Vacatures

Voor beide vacatures geldt:

 • De grondslag van onze school vinden we in Gods onfeilbaar Woord en de daarop gefundeerde belijdenis.
 • Op onze school werken we vanuit vijf kernwaarden: geborgenheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, rust, kwaliteit.
 • Met een fijn team werken we met enthousiasme aan de inrichting en de ontwikkeling van ons onderwijs.
 • We zijn én blijven een lerende organisatie.

Voor de vacature leerkracht geldt:

 • Er zijn op onze school vier kleutergroepen; twee groepen 1 en twee groepen 2.
 • Het betreft een vacature in groep 1 (4-jarigen), bij voorkeur op de donderdag.
 • De groep groeit de komende tijd vol tot 23 leerlingen.
 • Behalve de donderdag omvat de oproep ongeveer eens per drie weken een vrijdagmorgen in dezelfde groep.

Voor de vacature onderwijsassistent geldt:

 • Vier morgens per week (maandag t/m donderdag) van 8.00u – 12.00u
 • De werkzaamheden bestaan uit leerlingenhulp aan een groepje leerlingen, aan tweetallen of aan individuele leerlingen.
 • Het werk vindt plaats bij de leerkracht in de groep of in een aparte ruimte, afhankelijk van de activiteit.

Behoor je tot de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), stuur dan vóór D.V. zaterdag 29 september een sollicitatiebrief (voorzien van een recent C.V.) naar: info@ghkerstenschool.nl.

Heb je vragen, wil je aanvullende informatie ontvangen óf wil je een bezoek brengen aan onze school?

Neem dan contact op met: dhr. E.J. de Korte (0113-571678 of 06-53508853)

Schoolgids aanvragen Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke

U kunt onze schoolgids aanvragen via de website. In het kader van de privacywetgeving vragen wij u naar de reden voor het aanvragen van onze schoolgids. U ontvangt de schoolgids per e-mail of u kunt hem afhalen bij onze secretaresse.

Klik hier om de schoolgids aan te vragen