123564

Stage

op de ds. G.H. Kerstenschool

 

Inleiding

Op onze school willen we graag ruimte bieden voor stage aan studenten die een opleiding volgen voor een functie die ook op onze school aanwezig is óf aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs

 

Voortgezet onderwijs (VO)

Toelichting: Vanuit het voortgezet onderwijs betreft dit de zgn. snuffelstage. De duur ervan verschilt binnen het VO per leerjaar. Het varieert van een enkele dag tot een hele week.

We plaatsen leerlingen die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs. Bij aanmelding leggen ze uit waarom ze in het onderwijs geïnteresseerd zijn.
Leerlingen die in Yerseke wonen kunnen niet geplaatst worden op onze school, als zij in het eerste of tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten.
 
Let op: Dit schooljaar (2021-2022) hebben wij helaas geen plaats voor snuffelstage, gezien het grote aantal stagiaires wat momenteel werkzaam is op onze school vanuit het MBO en HBO. 

Aanmelding: Leerlingen van het VO kunnen zich aanmelden via de schoolopleider of via een collega die ze zelf kennen.

 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Toelichting: Onze school is opleidingsschool voor studenten uit het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het betreft studenten die de opleiding Onderwijsassistent volgen. Zij zijn van harte welkom op onze school. Op onze school gaat het voornamelijk om studenten van het Hoornbeeck College.

De coördinatie van de stage is in handen van het team onderwijsassistenten.

(Aanmelding: Studenten die hun stage willen doen op onze school, kunnen zich normaliter aanmelden bij de directeur.)

 

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Toelichting: Onze school is in 2019 erkend als opleidingsschool. Daarmee zijn we officieel een SAM-school. (Samen opleiden) Eén van de voorwaarden is het aanwezig zijn van minimaal één Velon geregistreerde schoolopleider en leerkrachten die de Mentor+ opleiding gevolgd hebben. De schoolopleider heeft voldoende tijd voor de begeleiding van studenten. Studenten van de PABO zijn van harte welkom op onze school. Vanwege het feit dat we SAM-school zijn, plaatsen we bij voorkeur SAM-studenten. Wanneer alle SAM-studenten uit de regio een stageplaats hebben, kijken we in onderling overleg of plaatsing van reguliere studenten mogelijk is.

Verder zijn op onze school vrijwel altijd twee plaatsen beschikbaar voor Lio-stage.

Aanmelding: Studenten die hun stage willen doen op onze school kunnen zich aanmelden / solliciteren bij de schoolopleider.

 

Contact

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het VO en het HBO kunt u contact opnemen met de schoolopleider, mevr. N. (Eline) Boone: e.boone@ghkerstenschool.nl

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het MBO kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. E.J. (Lies) de Korte:  l.dekorte@ghkerstenschool.nl

Schoolgids aanvragen Ds. G.H. Kerstenschool Yerseke

U kunt onze schoolgids aanvragen via de website. In het kader van de privacywetgeving vragen wij u naar de reden voor het aanvragen van onze schoolgids. U ontvangt de schoolgids per e-mail of u kunt hem afhalen bij onze secretaresse.

Klik hier om de schoolgids aan te vragen