123564

Stage

op de ds. G.H. Kerstenschool

 

Inleiding

Op onze school willen we graag ruimte bieden voor stage aan studenten die een opleiding volgen voor een functie die ook op onze school aanwezig is óf aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs.

 

Voortgezet onderwijs (VO)

Toelichting: Vanuit het voortgezet onderwijs betreft dit de zgn. snuffelstage. De duur ervan verschilt binnen het VO per leerjaar. Het varieert van een enkele dag tot een hele week. Voor stagiaires die slechts één dag stage lopen hebben we helaas geen plaats. 

We plaatsen alleen leerlingen die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs. Bij aanmelding leggen ze uit waarom ze in het onderwijs geïnteresseerd zijn.
Leerlingen die in Yerseke wonen kunnen niet geplaatst worden op onze school, als zij in het eerste of tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten.
 
Aanmelding: Leerlingen van het VO kunnen zich aanmelden via het reguliere mailadres van de school, zie onder.

 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Toelichting: Onze school is opleidingsschool voor studenten uit het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het betreft studenten die de opleiding Onderwijsassistent volgen. Zij zijn van harte welkom op onze school. Op onze school gaat het voornamelijk om studenten van het Hoornbeeck College.

De coördinatie van de stage is in handen van het team onderwijsassistenten.

Aanmelding: Studenten die hun stage willen doen op onze school, kunnen zich normaliter aanmelden bij de directeur, zie onder.

 

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Toelichting: Onze school is in 2019 erkend als opleidingsschool. Daarmee zijn we officieel een SAM-school. (Samen opleiden) Eén van de voorwaarden is het aanwezig zijn van minimaal één Velon geregistreerde schoolopleider en leerkrachten die de Mentor+ opleiding gevolgd hebben. De schoolopleider heeft voldoende tijd voor de begeleiding van studenten. Studenten van de PABO zijn van harte welkom op onze school. Vanwege het feit dat we SAM-school zijn, plaatsen we bij voorkeur SAM-studenten. Wanneer alle SAM-studenten uit de regio een stageplaats hebben, kijken we in onderling overleg of plaatsing van reguliere studenten mogelijk is.

Verder zijn op onze school vrijwel altijd twee plaatsen beschikbaar voor Lio-stage.

Aanmelding: Studenten die hun stage willen doen op onze school kunnen zich aanmelden / solliciteren bij de schoolopleider, zie onder.

 

Contact

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het VO (voorzien van motivatie) kunt u mailen naar mevr. A. (Anneke) Delzenne: info@ghkerstenschool.nl

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het MBO (voorzien van motivatie) kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. E.J. (Lies) de Korte:  l.dekorte@ghkerstenschool.nl

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het HBO (voorzien van motivatie) kunt u contact opnemen met de schoolopleider, mevr. N. (Eline) Boone: e.boone@ghkerstenschool.nl