123564

Stage

op de G.H. Kerstenschool

 

Inleiding

Op onze school willen we graag ruimte bieden voor stage aan studenten die een opleiding volgen voor een functie die ook op onze school aanwezig is óf aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs.

 

Voortgezet onderwijs (VO)

Dit jaar hebben we helaas géén plaats voor stagiaires en speciale opdrachten vanuit het VO! Dit omdat we al veel stagiaires hebben dit schooljaar en we de rust in de school en de groepen zoveel mogelijk willen bewaren.

 

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

Toelichting: Onze school is opleidingsschool voor studenten uit het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het betreft studenten die de opleiding Onderwijsassistent volgen. Zij zijn van harte welkom op onze school. Op onze school gaat het voornamelijk om studenten van het Hoornbeeck College.

De coördinatie van de stage is in handen van het team onderwijsassistenten.

Aanmelding: Studenten die hun stage willen doen op onze school, kunnen zich aanmelden bij de directeur, zie onder.

Dit jaar hebben we helaas géén plaats voor speciale opdrachten in groepen vanuit het MBO!

 

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Toelichting: Onze school is in 2019 erkend als opleidingsschool. Daarmee zijn we officieel een SAM-school. (Samen opleiden) Eén van de voorwaarden is het aanwezig zijn van minimaal één Velon geregistreerde schoolopleider en leerkrachten die de Mentor+ opleiding gevolgd hebben. De schoolopleider heeft voldoende tijd voor de begeleiding van studenten. Studenten van de PABO zijn van harte welkom op onze school. Vanwege het feit dat we SAM-school zijn, plaatsen we bij voorkeur SAM-studenten. Wanneer alle SAM-studenten uit de regio een stageplaats hebben, kijken we in onderling overleg of plaatsing van reguliere studenten mogelijk is.

Verder zijn op onze school vrijwel altijd twee plaatsen beschikbaar voor Lio-stage.

Aanmelding: Studenten die hun stage willen doen op onze school kunnen zich aanmelden / solliciteren bij de schoolopleider, zie onder.

 

Contact

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het VO (voorzien van motivatie) kunt u mailen naar mevr. A. (Anneke) Delzenne: info@ghkerstenschool.nl

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het MBO (voorzien van motivatie) kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. E.J. (Lies) de Korte:  l.dekorte@ghkerstenschool.nl

Voor aanvraag voor stage op onze school vanuit het HBO (voorzien van motivatie) kunt u contact opnemen met de schoolopleider, mevr. N. (Eline) Boone: e.boone@ghkerstenschool.nl